NÄSTA AKTIVITET

16 okt
Dalarna hjälper människor på ...

Lunchföredrag om hur Dalarna engagerar sig i människor på flykt med hjälpsändningar och goda nyheter. Kom och luncha, visa medkänsla och engagemang om hur man kan agera för ett schysstare samhälle!

MORE INFO