borlänge_08

Partners

För att utveckla lönsamma tillväxtföretag krävs kompetens och resurser. Företagsinkubatorn strävar efter att i möjligaste mån nyttja de etablerade 
strukturer och den kompetens som finns i regionen.

I dagsläget har inkubatorn avtalat partnerskap med:


Finansiärer

Våra finansiärer och samverkanspartners, utöver ovanstående, är i dagsläget:


Andra inkubatorer

En annan mycket viktig aspekt är samverkan med andra inkubatorer.
Inkubatorn har etablerat samarbete med:

Bokm�rk och dela